NAUJIENA  

Šventklajūna į Himalajus. 2015 rugsėjo pab. - spalio pradž.

  Naujienos

2011 07 29

Laukia dar viena piligriminė kelionė

Parašė Narajanas

VĖL RUOŠIAMĖS Į KELIĄ.

Projekto yatra.lt rėmuose paskelbta dar viena, jau trečioji, piligriminė kelionė į jėgos vietas - Himalajus. Aplankysime jogų sostinę Rišikešą, kilsime aukščiau į kalnus - ten kur prasideda šventoji Ganga.

Kam reikalingos šios kelionės? Sakoma, kad Indija, žemės širdis. Ji apglėbia ir apvalo. Dar nė vienas piligrimas nesugrįžo toks, koks buvęs. Pats Gyvenimas visa apsprendžia, o mūsų uždavinys – tiesiog parodyti jums kelią į kalnus, takeliu aukštyn... Jūsų – atsiliepti į Himalaja šauksmą, jeigu jaučiate, kad jis tikras. Ir tebūnie taip.

Daugiau informacijos čia:

***

Himalajai vėl kviečia piligrimus

***

Gomukh vaizdai

Pakeliui į dar vieną viršūnę.


SPRENDIMAS: ezo