NAUJIENA  

Šventklajūna į Himalajus. 2015 rugsėjo pab. - spalio pradž.

Kelionės   Yatra 4 (2011)

Dievas - ne protas, o Priežastis, dėl kurios yra protas; Dievas - ne Dvasia, o Priežastis, dėl kurios yra Dvasia; Dievas - ne Šviesa, o Priežastis, dėl kurios yra Šviesa.
Iš Egipto Išėjimo dienos šviesoje (Mirusiųjų) knygos

WWW.YATRA.LT vėl kviečia piligrimus į kelią

SAKRALINIS EGIPTAS

Gal būt daugelis pasakytų – neįdomu, ten jau buvome… Ši kelionė – piligriminė, kaip ir visos, vykstančios su yatra.lt. Todėl ji ženkliai skirsis nuo tų, kurios veža pailsinti saulėje turistų fizinius kūnus. Egiptas – viena švenčiausių šios žemės vietų, kviečia įvairių krypčių dvasinius ieškotojus. Čia bandysime prisiliesti prie protėvių išminties klodų – taip pažinti SAVE. Daugelis vietų, kurias aplankysime, paprasčiausiai yra sunkiai prieinamos pavieniam keliautojui. Sukurta grupinė energija leis jas aplankyti. Pažinti senovės išmintį – reiškia pažinti save pačius. Todėl, piligrimai, kas širdyje jaučiate kvietimą, - kviečiame į dvasinę ekspediciją, į Senovės Kemetą - Egiptą!

Programa:

1 diena: skrydis Vilnius - Hurghada ir kelionė į stovyklą (palapinės prie jūros) Marsa Alam regione. Vakarienė stovykloje ir meditacija;

2 diena: meditacijos, praktikos, paskaitos ir pasiruošimas yatrai, laisvas laikas;

3 diena: meditacijos, praktikos, paskaitos ir pasiruošimas yatrai, laisvas laikas;

4 diena:  meditacijos, praktikos, paskaitos ir pasiruošimas yatrai, laisvas laikas;

5 diena: Vykstame į Edfu aplankyti puikiai išsilaikusią Dievo Horo šventyklą. (Horas (Heru, Hara, Har, Hor, Hur) (graik. Horos) egiptiečių mitologijoje – Saulės dievas sakalo galva. Turi apie 20 skirtingų išraiškų. (reiškia „aukštis, dangus, kalnas” ir t.t.).  Vykstame į Luksorą, apsistojame 3* viešbutyje;

6 diena: Vykstame į Denderos šventyklą. Dendera yra buvusi Aukštutinio Egipto 6-ojo nomo sostine, Hatoros kulto centras.Tai irgi puikiai išsilaikiusi Hatoros (Hathor) šventykla. Hatora (Hathor, Het, Her, Het Heru) - dangaus deivė. „Horo buveinė“, didžioji dievų motina, Sikamoros medžio valdovė. Meilės, džiaugsmo deivė, menų globėja. Paukščių tako personifikacija. Laikoma RA dukterimi, Horo žmona ir motina. Apžiūrėsime įspūdingus šventyklos požemius.
Toliau keliausime į Medinet Habu. Ramisio III pastatyta šventykla, turinti išskirtinę architektūrinę ir meninę vertę. Naujosios karalystės laikų paminklas. Joje puikiai atsiskleidžia Kemeto (Egipto) dvasia. Nakvynė viešbutyje Luksore.

7 diena: Vykstame į Karnako šventyklą senovės Tėbuose. Milžiniškas šventyklų kompleksas, atskleidžiantis Senovės Egipto didybę ir dvasios genijų. Gyvųjų miestas buvo ant rytinio Nilo kranto, mirusiųjų - ant vakarinio. Karnako šventyklų kompleksas pastatytas ant rytinio kranto. Čia buvo trys šventosios sritys. Šios trys sritys buvo pavaldžios Montui (senajam vietiniam karo dievui sakalo galva, kurį netrukus pakeitė Amonas), pačiam Amonui (avinui ar žmogui su galvos apdangalu, kurio viršuje puikavosi dvi plunksnos) ir Mutai (Muut, Amono žmonai, kai kada vaizduojamai su grifo galva). Chonso (jauno Amono ir Mutos sūnaus, dėvėjusios pusmėnulio formos diademą) šventykla stovėjo Amono šventyklos teritorijoje. Aplankysime ir vieną ypatingą, senąją energiją išlaikusią vietą, susijusią su dievais Pta ir Sekhmet – ten kiek pamedituosime. Nakvynė viešbutyje.

8 diena: Luksoro šventyklos aplankymas. Laisvas laikas Luksore. Vakare – vykstame į traukiniu į Kairą. Vakarienė ir nakvynė traukinyje.

9 diena: Lankome Sakaros kompleksą: Džoserio laiptuotoji piramidė ir šventyklų kompleksas bei požeminės katakombos; Dahšuro piramidės: Raudonoji bei Lenktoji Snofru piramidės; Maidumo piramidė.  Apsistojame viešbutyje Kaire.

10 diena: Lankome Gizos piramides bei Didijį Sfinksą. Trys pagrindinės Egipto piramidės ir iš jų svarbiausioji – Didžioji Piramidė, senovės pašventimų bei misterijų vieta.

11 diena: Koptų Kairas: aplankysime senąsias krikščioniškąsias vietas koptų rajone; Sultono Hassano mečetę ir Khan El Khalili rajoną.

12 diena: Vykstame į Hurgadą, pakeliui aplankysime Raudonosios jūros koptų vienuolynus arba Tuna el-Gebel katakombas, pašvęstas išminties Dievui Totui. Apsistojame viešbutyje Hurgadoje.

13 diena: meditacijos ir praktikos viešbutyje, laisvas laikas;

14 diena: meditacijos ir praktikos viešbutyje, laisvas laikas. Rezultatų aptarimas.

15 diena: skrydis Hurghada Vilnius

***

Sfinksas „Didžioji Tyla“.

Aš esu Didysis Vienis,  Didžiojo Vienio sūnus; aš esu Ugnis, Ugnies sūnus…. Aš - Asaris, Amžinybės Viešpats.
Asaris (Oziris), Egipto Išėjimo dienos šviesoje (Mirusiųjų) knyga (XLIII,1,4)

Maidumo piramidė

Danguje žinoti - tas pat, kas matyti. Žemėje - tas pat, kas prisiminti. Laimingas tas, kas suvokė Misterijas. Jis pažino gyvenimo šaltinį ir jo pabaigą.
Pindaras

Gizos Piramidžių Trejybė

Nesmerk pasaulio, nes jis sukurtas Didžiosios Minties. Ne kūrinys kaltas, o mūsų samprotavimai apie jį.
Aleksandrijos filosofai

Hathoros šventykla Denderoje.

Jeigu tu žinai, jog atėjai iš Gyvenimo ir Šviesos, kad tu iš jų sudarytas, tu sugrįši į Gyvenimą.
Poimandras

Ramisio (Ramzio) III šventykla, Medinet Habu

Būki pagarbintas tu, kuris pakyli virš horizonto Ra pavidalu, Tiesoje rymantis. Kai plauki Dangumi, visi veidai stebi tavo judėjimą, nors pats esi nematomas (amen arba amun) jų žvilgsniams. … Nors tavo spinduliai nušviečia kiekvieną veidą, nesuvokiamas tavo auksinis švytėjimas. … Pats vienas kuri savo raiškos pavidalą (sem), iškylantį virš pirmapradžių vandenų.  … Pirma savo kūrinių pasirodai Ra pavidalu, pakildamas virš horizonto.  … Esi spindulingu grožiu vainikuotas ir, būdamas nesukurtas, pats sukuri savo kūno narius, gimdamas Ra pavidalu, kildamas į padangę.
Egipto Išėjimo dienos šviesoje (Mirusiųjų) knyga

Karnako šventyklos kolonos. Tėbai

Gyvatė visada kanda savo uodegą, ar šis simbolis yra apskritimas, ar amžinas judėjimas, ar spiralė, arba amžinas pakilimas,- matyt, yra ne taip jau svarbu, nors atsiras tokių, kurie ilgai laužys ietis dėl formos, kuri netgi jau nebe ta, buvusi prieš minutę.
Hermis Trismegistas

Edfu. Dievo Horo šventykla

***

Kelionės vedliai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti programą pagal aplinkybes.

Mūsų grupę sudaro: piligriminės kelionės grupė

Kelionės vedliai: Kaip ir visada, Arnas Kazickas (Haridas) – www.yoga.lt/ ir Gintaras (Narajanas) – www.yogi.lt/.

Vietų skaičius ribotas.

Kelionės metu rytinės ir vakarinės meditacijos - privalomos. Kitos praktikos - dalyvavimas laisvas.

DAUGIAU info TEIRAUTIS: yatra.lt@gmail.com, 8 698 81198. Arnas Kazickas (Haridas).

Registracija laikoma įvykus, gavus patvirtinimą iš piligriminės kelionės organizatorių, esant reikalui, po asmeninio pokalbio.

Preliminari kelionės data: 2011 gruodžio pradžia.

***

AUMUN RA

www.yatra.lt

Facebook: Yatra Dvasinės Kelionės

***

Nikolajus Rerichas. Egiptas.

Karnako šventyklos kolonos. Tėbai.

Sfinkso meditacija.

Pilonas Karnake. Tėbai.


SPRENDIMAS: ezo