NAUJIENA  

Šventklajūna į Himalajus. 2015 rugsėjo pab. - spalio pradž.

 
 
 
 

Pusiau rimtai   Himalajų druska

***

Kartą susiruošė Kūlverstukas į Jatrą-piligriminę kelionę šventų vietų lankyti. Eina Kūlverstukas mišku. Ir sutinka Lapę:
- Кūlverstuk, Kūlverstuk, aš tave suėsiu! – sako jam Lapė.
- Nesuėsi. Šiandien ekadašis*, - atsako jai Kūlverstukas, pavymui parodydamas nusivylusiai lapei liežuvį...

(* - ekadašis yra pasninko diena, jei kas nežino...).

 

***

Iš Jatros dalyvių įspūdžių:
- Indijoje rastas berniukas, kurį nuo pačios kūdikystės auklėjo drambliai. Jeigu tik galėtumėte pamatyti, kaip lengvai ir greitai jis tampo didžiausius rastus!..

 

***

Jatris-piligrimas, ką tik sugrįžęs iš Indijos, klausia savo draugo žurnalisto:
- Кaip gi tu sugebėsi parašyti straipsnį kelionių žurnalui apie Indiją, jei ten nė karto nebuvai?
- O argi Dantė buvo pabuvojo pragare, prieš tai, kai pradėti rašyti „Dieviškąją komediją“?

 

***

Kartą skrenda lėktuvu amerikietis ir indas. Amerikietis nusprendė susipažinti. „Esu Bondas... Džeimsas Bondas“. Indas jam: „O aš vardu Ravinudhala... Pavanas Ravinudhala... Pavanas Kumaras Ravinudhala... Pavanas Kumaras Venkata Ravinudhala... Pavanas Kumaras Venkata Lakšmana Ravinudhala...“.

 

***

Nestovėti po levituojančiais jogais./ Užrašas ašrame

 

***

Indijoje, Goa pakrantėje užsisėdėjęs jogas jaunas (pasilikęs po Jatros pailsėti) rašo elektroninį laišką tėvui:
"Miela$ teti, $kubu prane$ti , kad pa$ mane vi$kas gerai. Pra$au, at$$k man $kubią telegramą. Тavo $ūnu$"
Greitai ateina atsakymas:
"sūNEli. Jeigu taps NEpakeliamai ir NEišpasakojamai ilgu, rašyk man, išsipasakok, jeigu NEsunku. Tavo tėvelis."

 

***

 
SPRENDIMAS: ezo