NAUJIENA  

Šventklajūna į Himalajus. 2015 rugsėjo pab. - spalio pradž.

Įspūdžiai   Yatra 7: dvasinės eilės

Eilėraščių Ciklas iš „Yatra 7“  - Šventklajūnos po Indiją

 

Šventklajūnis

 

Vėl sužibus danguj

Oriono žvaigždynui,

Šventklajūniai

Pakilo į kelią.

Skrodžiam vandenis

Gangos upe,

Ir suvilgę kaktas

Šventais vandenim

Išsilaisvinimo laukiam

Nuo dalios palietimo.

Dharmos ir darnos ratu

Mokšą auginam,

Kad nesustotume

Prie pasi-likimo.

Šventai klajodami

Ieškome pažinimo,

Širdies ir proto

Apsijungimo

Virsme,

Ir prisipildymo

Išminties taurėje.

***

 

Ganga Aarati

 

Deivės voratinklių gijom,

Skambina varpą skardžiai,

Kyla vaivorykščių dūmai,

Smilksta ir maišos kvapai.

 

Ugnis šoka amžiną šokį,

Išskleidus sparnus sūkūriais,

Kyla energijos šuorais,

Lyg kobros galvos - išdidžiai.

 

Garsų apsuptyje paskendus,

Prapuolus beribėj erdvėj.

Gangą Motiną garbinu tyliai,

Šlovinu Viešpatį Šyvą plačiai.

***

 

Liūtis Kubha Meloje

 

Taip lyja, pašėlusiai, skambančiai lyja,

O turėtų būti giedra.

Saulė kyštelėjo spindulį tyliai,

Ir liko debesų pilkumos užgulta.

 

Žmonių besiblaškančios mintys pakilo,

Sušiaušė, sujudino mus stichija.

Besimainančios, švytinčios formos ryškėjo,

Kilo iliuzijos siena aukšta.

 

Jautrumas, stebėjimas, tyla ir aistra,

Kyla ir dunda žaibų gausuma,

Sapnas su realybe sumišęs,

Žiūri taip, lyg būtum viską pamiršęs.

 

Sugrįžtu, surandu, giesmės gaidą girdžiu,

Iš mėlyno švytėjimo tylos iškylu.

Prisipildo erdvė švelnios meilės šviesa,

Tikėjimas gimsta ir kyla vienybės jėga.

***

 

Kas supras?

 

Kas supras, ko į kelią išėjom,

Kas supras, ko mes ieškom nakty.

Nesvarbu, kad negandos

Ir išbandymai lydi,

Kaip kitaip pasitikrint,

Ar bebaimė tavoji širdis?

 

Kas supras, kas kelyje mus lydi,

Kas supras, kokia žvaigždė

Mums kelrode švies.

Jei šventai išsiruošęs klajoti,

Nesustosi prie pirmos nesėkmės.

 

Kas supras, ko širdis neramioji,

Ieško vieškeliuos žemės plačiuos,

Jei tiki tu šventai,

Kad išeisi į Kelią,

Drąsiai ženk link savosios žvaigždės.

***

 

Vandenynas

 

Vandenynas! Išsiplėtė akys,

Aš matau jį, jis čia, prieš mane,

Rangos bangos į krantą,

Kaip aukso gyvatės

Besileidžiančios saulės fone.

 

Judesys ir galia iš vidaus palytėjo,

Ir užliejo švelniąja banga,

Net šiek tiek neramiai susigėdau,

Kad taip vaikiškai krykštavau čia.

***

 

Pilnatis

 

Pilnatis pilnatve pilnai pripildė,

Išskleidė, pakylėjo aukštyn galias,

Vandenyno bangos ramiai judėjo,

Nusidabruotos mėnesienos skraiste.

 

Deivės vandenų plaukus kedeno,

Ir žaižaruojančiom karūnom spindėjo,

Stebėjosi iš dangaus pilnas mėnulis,

Ir švelni šypsena jo veidą užliejo.

***

 

Brangakmeniai lotose

 

Mes sėdime visi ratu,

Lyg brangakmeniai lotose pražydę,

Pakilę iš OM MANI PADME HUM,

Jungty širdies ir proto nuvilnyję.

 

Suvirpa meilės ilgesio gaida,

Ir savo švelnumu stipriai užlieja,

Užpildo džiugesiu net ląsteles,

Ir skleidžiasi pasaulio žiedas.

 

Todėl ir esame visi rate,

Harmonijos pusiausvyroj nurimę,

Ir rieda veidu ašaros kaip niekada,

Pilnatvėje brangakmeniai sužibo.

***

 

Nirvani

2013 vasaris, Indija

www.yatra.lt

Šventklajūnos Dvasia

 

 


SPRENDIMAS: ezo