NAUJIENA  

Šventklajūna į Himalajus. 2015 rugsėjo pab. - spalio pradž.

Apie yatra.lt užmanymą   Jatra – kas tai?

Jatra (Yātrā iš sanskrito: यात्रा, 'kelionė', 'procesija') Rytų pasaulėžiūroje pirmiausia reiškia šventklajūną galios vietas arba taip vadinamas jėgos vietas. Giluminė-vidinė žodžio Jatra reikšmė yra „ man kalba Dievas“. Todėl Jatra yra priemonė pasiekti, kad TAI, ką esame įpratę vadinti Dievu, prabiltų į mus per Malonę, kuri Indijoje vadinama Šaktipata (Saktipata).

Jatra – tai grupinė kelionė. Kai draugė žmonių, vienijamų bendro tikslo, sujungia pastangas ir leidžiasi į kelią. Šis kelias visada veda Savęs link. Tačiau išoriškai keliaujama nusilenkti šventosioms upėms ir viršukalnėms, šventykloms ir vienuolynams, kurie Indijoje vadinami Ašramais (Asram). Tie, kas dalyvauja Jatroje, yra vadinami jatriais (Yatri). Tais, su kuo kalbasi Dievai. Suprantama, viskas nėra taip paprasta. Ir ilgas kelias turi būti nueitas, kad pasiekti simbolinę savosios sielos Šventyklą. Todėl pats Jatros vyksmas yra vienodai svarbus, kartu su šventklajūnos geografiniu tikslu. Sunkumai, kuriuos patiria jatriai kelionės metu, apvalo žmones nuo kasdienybės nuosėdų ir paruošia juos naujam Suvokimui, naujam gyvenimo laikmečiui.

Gyvenimas atlikus Jatrą, jau nebus toks, koks buvęs. Šie pėdsakai žmonių sielose kiekvienam asmeniški: nėra vienodų žmonių, nėra ir vienodų patirčių. Tačiau kelionėje pasiekta akimirkos RAMybės ir tylaus džiaugsmo būsena daugeliui gali tapti tuo siūlo galu, kuris vėliau išves į naują gyvenimo kelią. Einantis keliu, gaus patvirtinimų ir pastiprinimų.

Vartojame indiškas sąvokas ir dažniausiai keliaujame po Indiją. Tačiau Jatra, senas sanskrito žodis, turi bendrinę prasmę visoms indoeuropiečių tautoms. Keliaudami į Mata Bharata žemę, kaip ją vadina patys indai (Baha Rata yra Viešpaties arba Rėdos Ratas), tiesiog prisimename savo senąsias šaknis, ką esame užmiršę. Todėl iš tikro Baha Rata yra ne vien Indija, o visa Motina žemė.

Agni jogos simbolinėje gimtinėje, Kullu slėnyje Naggare, ant Rerichų šeimos įkurto instituto Urusvati sienos yra užrašas: „There exists just one Earth in the Universe, and it is our home – Yra tik viena žemė šioje Visatoje, ir tai yra mūsų namai“. Šiuose namuose įvairios dvasinės tradicijos jungiasi į vieną iš praamžių mus pasiekiantį dieviškos Malonės srautą.

Dvasinės kelionės moko mus išplėsti sąmoningumą nuo siauro iki plataus. Nuo plataus iki visaapimančio ir begalinio. Ir visa sutelpa jatrio širdyje: gimtieji namai ir tėviškė su jos šventovėmis ir nuostabia gamta – ir platūs užjūrių toliai, kuriuose atrandame savas šaknis ir šventas patirtis. Tai žmogaus tapsmas tikruoju tarpininku tarp Žemės ir Dangaus. Ši tapsmo darna atneša pasitikėjimą savo jėgomis, aiškesnį gyvenimo užduočių suvokimą, pagaliau, naują gyvenimo kokybę – ramią ir džiaugsmingą. Įdėtas darbas ir deramas vidinis kelionės, kaip paties Gyvenimo ketinimas nepražus veltui – pati Visata duos savo atsakymą jatriui. Per naujas gyvenimiškas padėtis, per sutiktus žmones...

Kartu keliauja įvairių tikėjimų bendrakeleiviai. Juos vienija suvokimas, kad visa kilo iš vieno Šaltinio ir visi esame to paties Dievo vaikai, ieškantys kelio namo. Jogų sostine pavadintame Rišikeše lenkiamės Motinai Gangai, pakilę aukščiau į Himalajus, nusilenkiame nuostabiai kalnų didybei. Aplink Naggarą, Kullu slėnio viduryje, lyg nematomos rankos sustatyti 7 piramidiniai kalnai byloja apie tai, ką sunku išreikšti žodžiais.

Nuvykti ir patirti pačiam – tai yra atsakymas.

Vartai į Gangą - Daivos Kaminskaitės nuotr.

Vartai į Gangą
Daivos Kaminskaitės nuotr.


SPRENDIMAS: ezo